Welcome to the Leuvenresearch.be web site

FAQ

Ik heb een uitnodiging voor een studie ontvagen. Hoe werd ik voor deze studie geselecteerd?

Er zijn twee mogelijkheden:
1: U werd geselecteerd uit een reeks Belgische gezinnen. Het is onze bedoeling om tot een representatieve steekproef van de gezinnen in België te komen.
2: U heeft zich ingeschreven in ons panel.

Ben ik verplicht om deel te nemen aan dit onderzoek?

U bent uiteraard niet verplicht om deel te nemen. Maar we hopen van harte op uw medewerking, het succes van ons onderzoek hangt er immers van af.

Wie krijgt mijn antwoorden te zien?

Enkel de onderzoeksmedewerkers krijgen uw antwoorden te zien. Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld.

Hoe wordt mijn privacy gegarandeerd?

Alle informatie die u verstrekt als deel van ons onderzoek wordt behandeld met de grootste discretie. De data zijn enkel inkijkbaar door personen die direct met het onderzoek betrokken zijn. Onder geen enkel beding worden individuele data ooit doorgegeven aan derden. Mocht u nog vragen hebben over het gebruik van uw data, neem contact op met Bryan Cassady, Naamsestraat 69, 3000 Leuven.

Bryan Cassady
Roggelaan 15
8500 Kortrijk


Tel : 0475 860 757

Staat dit onderzoek geregistreerd bij de privacy commissie?

Ja. U kan meer informatie vinden op de site van de Belgische Privacy Commissie. Registratienummer HM003004619