Welcome to the Leuvenresearch.be web site

Uw privacy

Alle informatie die u verstrekt als deel van ons onderzoek wordt behandeld met de grootste discretie. De data zijn enkel inkijkbaar door personen die direct met het onderzoek betrokken zijn. Onder geen enkel beding worden individuele data ooit doorgegeven aan derden. Mocht u nog vragen hebben over het gebruik van uw data, neem contact op met

Bryan Cassady
Roggelaan 15
8500 Kortrijk


Tel : 0475 860 757